Dagens Nyheter,

Detta är nyheter hämtade från tidiningen Dagens nyheter idag.

Wikileaks rapporter

Enligt DN's tidning, sid 20, så har wikileaks släppt rapporter baserade på loggar med berättelser över hur systematisk tortyr och misshandel lett till döden på flera fångar i Irak-kriget. De menar även att upprorsmän som signalerat att de gett upp till en amerikansk helikopter blivit nedskjutna, eftersom "man inte kan ge sig till ett flyg".

DN skriver att "Den här typen av övergrepp har alltid föfrekommit i krig, en militär konflikt är alltid smutsigare än vad civilbefolkningen kan föreställa sig, säger Robert Egnell, lektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan". Enligt de dokument som publiceras så har fler civila irakier dödats än vad som presenterats tidigare bland annat i amerikanska väggspärrar.

DN menar att "Enligt artikel 1 i de fyra Genèvekonventionerna så har stater ett ansvar för vad egna soldater gör, men också för vad trupper man samverkar med gör". På detta sätt ska de amerikanska styrkorna bidragit till krisförbrytelser, som däremot inte kan prövas eftersom USA inte accepterat den internationella brottmålsdomstolen ICC.

Enligt wikileak så ska över 60% av de 109,000 dödade människorna i Irak varit civila.


Gräver mot kärnkraftverk

I Berlin ska, enligt DN, motståndarna till kärnkraftverken gräva under tågrälsen för att göra det oframkomligt för tåg lastade med kärnkraftsavfall. På så sätt arbetar de för att göra det så olönsamt för kärnkraftverken så det slutligen måste lägga ned. Som svar på frågan "Men avfallet måste tas om hand oavsett om man är för eller emot?", så svarar talesmannen Müller att han inte har något svar på hur avfallet ska tas om hand eftersom det inte finns någon bra lösning - Därför måste de avvecklas.

Sträckan som motståndarna underminerar är helt fri från person-trafik, så inga passagerar ska drabbas. Kärnkraftsavfallet förvaras idag i Gorleben i förråd.
Vad tycker ni om detta?

"Konstgjort ljus påverkar djurs beteende"

Enligt DN så ska nya studier peka mot att djurs beteende ändras, och deras fysik påverkas, av att bli utsatta för konstgjlort ljus på natten. Till exempel förklarar de att möss, som naturligt sätt äter på natten, har börjat äta även på dagen när de blivit utsatta för olika starka ljus på natten. Dessa möss gick även upp i vikt, vilket samfaller med studien över studier på människor.

När människor blir utsatta för bara en halvtimmes ljus i vissa våglängder på natten, så kan produktionen av hormonet melatonin halveras. Studierna visar att även könshormoner, stresshormoner och serotonin påverkas.

Studier på blåmesar har också påvisat en förändring, som ännu inte påvisats som negativ däremot, då blåmeshonor ofta är otrogna mot sin parther med den hanen som sjunger tidigast på morgonen. Det har därmed visat sig att honorna mer frekvent valt de blåmeshanarna som har sitt revir vid en väglampa. Om honorna därmed bodde nära en väglampa kunde de lägga äggen i genomsnitt ett par dygn tidigare än övriga honor.

Även fler fågelarter påverkas av att bli utsatta av ljus på natten, då de börjar sjunga tidigare på morgonen. Rödhakar kan börja sjunga upp emot 80 minuter tidigare, och koltrastar en timme tidigare. Detsamma gäller blåmesar och talgoxar. Bofinken har däremot ingen synlig påverkan av detta.


Hjälp med matematik

DN skriver om volontärer som hjälper gymnasieelever med matematiken. De har träffar för att ge elever tid att få hjälp att förstå. Man kan även få hjälp på matteboken på internet, där videolektioner, övningar, teori och frågeforum finns.

Som blivande lärare, i grundskolan, kan jag inte låta bli att tänka vad bra! Med hjälp av samtal så kan man utbyta och pröva kunskaper. Hoppas bara eleverna får använda sig av laborativa material för att få konkreta inre bilder.

Borde jag registrera mig som medhjälpare genom förslag på hur kunskap kan förmedlas med konkreta metoder?

RSS 2.0